egzobiologia
 
Encyklopedia PWN
egzobiologia
[gr. éxō ‘na zewnątrz’, bíos ‘życie’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
astrobiologia, kosmobiologia,
dziedzina biologii zajmująca się badaniem możliwości istnienia i rozpowszechnienia, warunkami rozwoju, właściwościami budowy i funkcji materii żywej oraz istot inteligentnych na innych niż Ziemia ciałach niebieskich.
Problem występowania życia na innych ciałach niebieskich wiąże się ściśle z zagadnieniem powstania życia na Ziemi oraz wpływem czynników kosm. (promieniowanie słoneczne, promieniowanie kosm., wybuchy supernowych, obłoki materii międzygwiazdowej, spadek ciał kosm. na Ziemię, rozbłyski jądra Galaktyki) na jego rozwój. Badania z zakresu egzobiologii obejmują prowadzone bezpośrednio bądź metodami pośrednimi poszukiwania form życia na powierzchni planet, Księżyca itp., a także śledzenie utrzymywania się przy życiu oraz zachowania organizmów ziemskich w warunkach laboratoryjnych imitujących środowisko charakterystyczne dla innych ciał niebieskich; badania takie przeprowadza się podczas lotów kosm. obejmujących także lądowanie statków kosm. na innych ciałach niebieskich (np. poszukiwanie oznak życia na Marsie podczas misji Viking), jak również w warunkach symulowanych w laboratoriach ziemskich (np. badanie możliwości rozwoju roślin w próbkach gleby księżycowej, badanie wyładowań elektr. w warunkach imitujących atmosferę Ziemi istniejącą w czasach, gdy przypuszczalnie powstawało życie, by stwierdzić, czy mogły się tworzyć złożone związki org.) oraz metodami astrofizycznymi (poszukiwanie występowania związków org. w Kosmosie).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia