innowacyjne

Encyklopedia PWN

Mujżel Jan, ur. 21 II 1923, Mokniuny (Litwa), zm. 8 VII 2006, Warszawa,
ekonomista;
oligopol
[gr.],
ekon. struktura rynku, w której ogromne przedsiębiorstwa powstałe wskutek procesów koncentracji konkurują ze sobą, a kilku dostawców tworzy tzw. grupę dominującą, dostarczającą ponad 80% podaży gałęzi;
stowarzyszenie nauk., zał. 1981, z siedzibą w Warszawie;
Pulver Max, ur. 6 XII 1889, Berno, zm. 13 VI 1952, Zurych,
pisarz szwajcarski, tworzący w języku niemieckim;
Saer Juan José, ur. 28 VI 1937, Serodino (prow. Santa Fe), zm. 11 VI 2005, Paryż,
pisarz argentyński;
subkultura
[łac.],
podkultura,
zespół symbolicznych i aksjologicznych odniesień określających odrębność danej grupy względem innych grup społecznych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia