Mujżel Jan
 
Encyklopedia PWN
Mujżel Jan, ur. 21 II 1923, Mokniuny (Litwa), zm. 8 VII 2006, Warszawa,
ekonomista;
od 1967 profesor Uniwersytetu Łódzkiego; od 1974 w Instytucie Planowania w Warszawie (1980–81 dyrektor); od 1982 w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN; od 1984 członek TNW; specjalista z zakresu teorii i praktyki funkcjonowania gospodarek centralnie planowanych, a także społeczno-ekonomicznych uwarunkowań postępu technicznego i procesów innowacyjnych (Stosunki towarowe w gospodarce socjalistycznej 1963, Zarys teorii funkcjonowania gospodarki socjalistycznej 1980, Innowacje w przemyśle 1981); od 1989 zajął się teoretycznymi problemami transformacji gospodarczej (Gospodarka polska w latach dziewięćdziesiątych: recesja, ożywienie i popytowe narzędzia polityki prowzrostowej 1994).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia