innowacyjne

Encyklopedia PWN

marka czeska samochodów osobowych i ciężarowych produkowanych przez firmę Tatra;
WIG, Warszawski Indeks Giełdowy,
ekon. indeks akcji największych i średnich spółek (stanowiących 99% kapitalizacji giełdowej), notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW),
zarządzanie realizowane w skali całego globu z pominięciem granic państwowych, w odniesieniu do: lokalizacji zakładów, rynków zbytu, zasobów (pracowniczych, surowcowych, finansowych, badawczych), walki konkurencyjnej i współpracy;
proces związany z wszelkimi zjawiskami kulturowymi, polegający na pojawieniu się i rozprzestrzenianiu albo zaniku lub zmianie statusu elementów materialnych i symbol. danego społeczeństwa; pojęcie „zmiana kulturowa” jest także stosowane na określenie procesów powstawania, rozwoju i zaniku poszczególnych, zlokalizowanych geograficznie kultur.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia