Polskie Towarzystwo Pedagogiczne
 
Encyklopedia PWN
Polskie Towarzystwo Pedagogiczne (PTP),
stowarzyszenie nauk., zał. 1981, z siedzibą w Warszawie;
zrzesza pracowników nauk. w dziedzinie nauk o wychowaniu oraz zainteresowanych nimi praktyków — nauczycieli i działaczy oświat.; stawia sobie za cel rozwijanie nauk pedag. i popularyzację ich osiągnięć, inspirowanie działalności innowacyjnej w dziedzinie oświaty i wychowania, podnoszenie kultury pedag. społeczeństwa; wydaje „Forum Oświatowe”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia