indukcyjnego

Encyklopedia PWN

prądy wirowe, prądy Foucaulta,
fiz. prądy indukowane przez zmienne pole magnet. wewnątrz materiałów przewodzących prąd elektr. (indukcja);
Q-metr, miernik dobroci,
metrol. przyrząd elektroniczny do pomiaru dobroci układu cewek indukcyjnych, tj. stosunku reaktancji indukcyjnej cewki ωL do tzw. szeregowej rezystancji strat cewki Rs (dobroć Q = ωL/Rs);
rodzaj elektrycznego silnika komutatorowego jednofazowego, indukcyjnego;
Śniadecki Jan Chrzciciel Władysław, ur. 29 VIII 1756, Żnin, zm. 9 XI 1830, Jaszuny k. Wilna,
brat Jędrzeja, astronom, matematyk i filozof.
wariometr
[łac.-gr.],
elektrotechn. układ o zmiennej, regulowanej indukcyjności;
rodzaj transformatora, w którym część uzwojenia jest wspólna dla strony pierwotnej i wtórnej (na rdzeniu tylko 1 uzwojenie);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia