indukcyjnego

Encyklopedia PWN

układ elektr. służący do dzielenia (w zadanym stosunku) napięcia elektr. zasilającego (napięcia wejściowego), stałego lub przemiennego, na 2 lub więcej napięć składowych (napięć wyjściowych);
urządzenie do otrzymywania ładunków elektr. i napięcia elektr. przez rozdzielanie ładunków różnych znaków i gromadzenie ładunków tych samych znaków.
urządzenie energoelektroniczne służące do przetwarzania energii elektrycznej prądu stałego w energię elektryczną prądu przemiennego jedno- lub wielofazowego o dowolnej częstotliwości, dostarczaną do odbiornika (obciążenia).
urządzenie wytwarzające drgania elektr. (zmienne przebiegi elektr.; przebieg wielkości fizycznej) w wyniku przetwarzania energii elektr. dostarczanej ze źródła zasilania prądu stałego.
generator drgań elektr. relaksacyjnych, odznaczający się silnym indukcyjnym sprzężeniem zwrotnym;
jedna z technik stosowanych w mikroelektronice, gł. przy produkcji układów scalonych warstwowych (hybrydowych).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia