falownik
 
Encyklopedia PWN
falownik,
urządzenie energoelektroniczne służące do przetwarzania energii elektr. prądu stałego w energię elektr. prądu przemiennego jedno- lub wielofazowego o dowolnej częst., dostarczaną do odbiornika (obciążenia).
w wypadku małych mocy są stosowane falowniki tranzystorowe, w przypadku dużych mocy stosuje się falowniki tyrystorowe. F. znajdują zastosowanie m.in. w układach napędowych prądu stałego (np. w układach trakcyjnych) i przemiennego (np. w regulatorach obrotów), urządzeniach rezerwowego zasilania, grzejnictwie indukcyjnym, przemiennikach częstotliwości.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia