prądy wirowe
 
Encyklopedia PWN
prądy wirowe, prądy Foucaulta,
fiz. prądy indukowane przez zmienne pole magnet. wewnątrz materiałów przewodzących prąd elektr. (indukcja);
tworzą zamknięte obwody wewnątrz przewodnika; powodują stratę energii na ciepło (Joule’a prawo) w rdzeniach transformatorów i cewek na prąd zmienny (aby zmniejszyć te straty, rdzenie wykonuje się z cienkich izolowanych płytek) oraz w obwodach magnet. maszyn elektr.; p.w. są wykorzystywane m.in. w indukcyjnych licznikach energii elektr., hamulcach elektromagnetycznych, elektr. przyrządach pomiarowych (do tłumienia wahań części ruchomej), indukcyjnych piecach przem.; odkryte ok. 1850 przez J.B.L. Foucaulta.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia