Joule’a prawo
 
Encyklopedia PWN
Joule’a prawo:
ciepło Q wydzielające się w przewodniku podczas przepływu prądu elektrycznego jest proporcjonalne do oporu przewodnika R, kwadratu natężenia prądu I oraz czasu przepływu t, Q = RI2t;
wydzielone ciepło (tzw. ciepło Joule’a) wykorzystuje się m.in. do nagrzewania elektrycznego (grzejnictwo elektryczne) i w cieplnych miernikach elektrycznych; może ono być czynnikiem szkodliwym, gdyż powoduje straty energii w przewodach przenoszących energię elektrycznych, grzanie się elektromagnesów itp. Prawo to sformułował 1841 J.P. Joule.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia