magnetowód
 
Encyklopedia PWN
magnetowód,
element lub zespół elementów wykonanych z ferromagnetyka, służący do prowadzenia strumienia magnet., wytworzonego przez magnes trwały, elektromagnes itp., wzdłuż zadanej drogi;
m. jest zamknięty, jeśli strumień magnet. w przeważającej części przechodzi przez ferromagnetyk i rozproszenie strumienia jest niewielkie; zwykle m. zawiera 1 lub kilka szczelin. Ze względów konstrukcyjnych lub funkcjonalnych rozróżnia się w m.: rdzeń (często cały m. bywa nazywany rdzeniem), jarzmo, zworę (kotwicę); skrajną część m., nadającą żądany kierunek i rozkład liniom pola magnet. w szczelinie powietrznej (np. w maszynach elektr., miernikach elektr.), stanowią nabiegunniki. M. pracujący w polu magnet. stałym jest zwykle jednolity (np. odlany ze stali); m. pracujący w polu magnet. przemiennym jest wykonany z kształtek lub taśm blaszanych odizolowanych elektrycznie w celu zmniejszenia prądów wirowych (i strat z nimi związanych); m. pracujące w polu magnet. szybkozmiennym (zwłaszcza wielkiej częst.) są wykonane z ferrytów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia