zworę

Encyklopedia PWN

zwora, kotwica,
elektrotechn. rozłączna część magnetowodu, wykonana z materiału magnetycznie miękkiego (magnetyczne materiały) o dużej przenikalności magnetycznej i dużym namagnesowaniu nasycenia (namagnesowanie);
element lub zespół elementów wykonanych z ferromagnetyka, służący do prowadzenia strumienia magnet., wytworzonego przez magnes trwały, elektromagnes itp., wzdłuż zadanej drogi;
elektrotechn. → zwora.
przerywacz elektryczny złożony z elektromagnesu i drgającej zwory, która (przyciągana lub odpychana przez elektromagnes) rozwiera lub zamyka jego obwód zasilania;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia