Q-metr
 
Encyklopedia PWN
Q-metr, miernik dobroci,
metrol. przyrząd elektroniczny do pomiaru dobroci układu cewek indukcyjnych, tj. stosunku reaktancji indukcyjnej cewki ωL do tzw. szeregowej rezystancji strat cewki Rs (dobroć Q = ωL/Rs);
stosowany też do pomiaru innych parametrów, np. indukcyjności i pojemności własnej cewek, pojemności i stratności kondensatorów, pojemności diod półprzewodnikowych. Działanie miernika opiera się na wykorzystaniu zjawiska rezonansu w obwodzie szeregowym, złożonym z elementu badanego i wzorcowego; obwód pomiarowy jest dostrajany do rezonansu przez zmianę pojemności kondensatora lub częstotliwości generatora, a stan rezonansu jest wykrywany za pomocą wskaźnika napięcia (woltomierza) o b. dużej impedancji wejściowej, często wyskalowanego w jednostkach dobroci Q; błąd pomiaru dobroci za pomocą tego typu mierników jest rzędu 5–10%.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia