pojemność elektryczna
 
Encyklopedia PWN
pojemność elektryczna, C,
jedna z podstawowych wielkości charakteryzujących elektryczne właściwości przewodnika;
pojemność elektryczna przewodnika jest równa stosunkowi ładunku q zgromadzonego na przewodniku do potencjału V wywołanego obecnością tego ładunku: C = q/V; zależy od kształtu i rozmiarów przewodnika oraz przenikalności elektrycznej otaczającego ośrodka. Zależnie od rodzaju elementów obwodu elektrycznego rozróżnia się pojemność elektryczną kondensatora, cewki, silnika itp., zależnie zaś od układu przewodników — pojemność elektryczną wejściową, wyjściową, międzyelektrodową, międzyzwojową itp. Pojemność elektryczna kondensatora elektrycznego jest równa stosunkowi ładunku q na jednej z okładek do napięcia U między jego okładkami: C = q/U; całkowita pojemność elektryczna równolegle połączonych kondensatorów jest równa sumie ich pojemności elektrycznych: C = C1 + C2 + ... + Cn; w przypadku kondensatorów połączonych szeregowo zachodzi związek: 1/C = 1/C1 + 1/C2 + ... + 1/Cn. Do pomiaru pojemności elektrycznej stosuje się m.in. miernik pojemności, miernik dobroci (Q-metr) i mostki pomiarowe; jednostką w układzie SI jest farad (F).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia