indukcyjnego

Encyklopedia PWN

organizatory, induktory, centra organizacyjne, pola indukujące,
biol. części zarodka indukujące we wczesnym etapie embriogenezy strunowców powstanie narządów osiowych (m.in. cewki nerwowej, struny grzbietowej, somitów).
palnik plazmowy, plazmotron, generator plazmy,
fiz. urządzenie służące do wytwarzania strumienia gazu o bardzo wysokiej temperaturze (kilkunastu tys. stopni Celsjusza), czyli gazu w postaci częściowo zjonizowanej (plazma);
rodzaj silnika indukcyjnego (maszyna indukcyjna);
analogia
[gr., ‘podobieństwo’],
log. Stosunek, w jakim 2 przedmioty (zjawiska, zdarzenia) P i Q pozostają do siebie zawsze i tylko, gdy cechy C1, ... , Cn przedmiotu P są do siebie w podobnej relacji jak cechy Z1, ... , Zn przedmiotu Q.
biegnik, bieżnik,
niezasilana część indukcyjnego silnika liniowego.
busola żyroskopowa lotnicza, busola giromagnetyczna lotnicza,
przyrząd pokładowy do wyznaczania kursu statku powietrznego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia