indukcyjne

Encyklopedia PWN

Pawlik Stefan Antoni, ur. 11 VII 1864, Myślenice, zm. 23 XI 1926, Lwów,
ekonomista rolny, historyk rolnictwa, działacz społeczny;
urządzenie przem. przeznaczone do nagrzewania różnych materiałów (wsadu) do temperatury, w której zachodzą w nich odpowiednie przemiany fiz. lub reakcje chem. przewidziane w danym procesie wytwarzania lub obróbki.
pomiarowe przyrządy elektromechaniczne, elektryczne przyrządy wskazówkowe,
przyrządy pomiarowe, w których wielkość elektr. (prąd, napięcie, moc), dzięki zjawiskom elektrodynamicznym, jest przetwarzana w napędowy moment siły działający na część ruchomą przyrządu (zw. organem ruchomym) i wywołujący jego obrót.
prądy wirowe, prądy Foucaulta,
fiz. prądy indukowane przez zmienne pole magnet. wewnątrz materiałów przewodzących prąd elektr. (indukcja);
przyspieszeniomierz, akcelerometr,
przyrząd do mierzenia przyspieszeń, stosowany np. do badania ruchu lub drgań części maszyn, gruntu, do mierzenia przeciążeń samolotów;
Q-metr, miernik dobroci,
metrol. przyrząd elektroniczny do pomiaru dobroci układu cewek indukcyjnych, tj. stosunku reaktancji indukcyjnej cewki ωL do tzw. szeregowej rezystancji strat cewki Rs (dobroć Q = ωL/Rs);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia