ina

Encyklopedia PWN

ogół zjawisk społ. określających w danym czasie i miejscu warunki twórczości lit. oraz sposoby obiegu, rozpowszechniania i odbioru dzieł lit.;
ogół zjawisk społ. określających w danym czasie i miejscu warunki twórczości, sposoby obiegu, rozpowszechniania i odbioru muzyki
popularny tygodnik, wydawany od 1994 w Warszawie;
dwumiesięcznik, wydawany od 1998 w Sokółce;
Życiński Józef Mirosław, ur. 1 IX 1948, Nowa Wieś k. Rozprzy, zm. 10 II 2011, Rzym,
arcybiskup, filozof;
Życzkowski Michał, ur. 12 IV 1930, Kraków, zm. 24 V 2006, tamże,
inżynier mechanik;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia