ina

Encyklopedia PWN

literatura obejmująca piśmiennictwo w językach hebrajskim (hebrajska literatura) oraz jidysz (jidysz literatura);
Żydowska Organizacja Bojowa (ŻOB), jidysz Jidisze Komf Organizacje,
konspiracyjna organizacja wojsk., powołana XII 1942 w getcie warsz. przez Komisję Koordynacyjną Żydowskiego Kom. Nar. (zał. XI 1942 m.in. przez Poalej Syjon Lewicę, Poalej Syjon Prawicę, He-Chaluc oraz organizacje afiliowane przez PPR) i Bundu;
Żydowski Instytut Historyczny — Instytut Naukowo-Badawczy, do 1994 Żydowski Instytut Historyczny (ŻIH),
instytucja nauk., archiwum, muzeum oraz biblioteka podległe Minsterstwu Kultury oraz współpracujące ze Stow. ŻIH (właściciel siedziby i zbiorów Instytutu).
Żydowski Jan Andrzej, ur. po 1632, zm. po 2 IV 1721,
poeta;
Żygliński Franciszek, ur. 15 X 1815, Kraków, zm. 31 I 1849, tamże,
malarz, poeta;
Żygulski Zdzisław, ur. 18 VIII 1921, Borysław, zm. 14 V 2015, Kraków,
syn Zdzisława, historyk sztuki;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia