życie literackie
 
Encyklopedia PWN
życie literackie,
ogół zjawisk społ. określających w danym czasie i miejscu warunki twórczości lit. oraz sposoby obiegu, rozpowszechniania i odbioru dzieł lit.;
obejmuje wszelkie instytucje związane z działalnością i wzajemnymi relacjami podmiotów zainteresowanych literaturą: pisarzy, czytelników, krytyków lit., wydawców, mecenasów. Na kształt życia literackiego wpływają m.in.: charakter zbiorowości odbiorców literatury (struktura społ., zróżnicowanie poziomów kultury lit.), status społ. i zaw. pisarzy, istnienie stowarzyszeń twórców, grup lit., pokoleń lit., formy popierania działalności pisarskiej (mecenat, nagrody), jej kontroli (cenzura) oraz upowszechniania jej rezultatów (biblioteki, ruch wydawniczy, krytyka lit.), funkcjonowanie ośr. kształtowania się koncepcji lit. (czasopisma lit., salony lit., kawiarnie lit., instytucje nauk.-lit.). Mechanizmy życia literackiego bada socjologia literatury, jego dziejami zajmuje się historia literatury.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia