ina

Encyklopedia PWN

uboczny produkt procesów metalurgicznych, m.in.: wielkopiecowego — produkcja surówki, konwertorowego — produkcja stali, zawiesinowego — produkcja miedzi, szybowego — produkcja cynku;
wyścigi na specjalnie przystosowanych motocyklach (m.in. bez hamulców i skrzyni biegów), rozgrywane na torach dł. 285–400 m, o miękkiej nawierzchni wykonanej z grysu żużlowego, granitowego lub innego.
Żychliński Józef, ur. 23 II 1872, Gorazdowo k. Wrześni, zm. 6 IX 1941, Warszawa,
działacz gospodarczy i polityczny, ziemianin;
dziedzina etyki zajmująca się moralnymi aspektami sfery produkcji materialnej i związanymi z nimi zagadnieniami polit.;
tygodnik polit. i społ.-lit., wyd. 1910–12 we Lwowie;
tygodnik rel.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia