życie muzyczne
 
Encyklopedia PWN
życie muzyczne,
ogół zjawisk społ. określających w danym czasie i miejscu warunki twórczości, sposoby obiegu, rozpowszechniania i odbioru muzyki
obejmuje dziedziny twórczości muz., wykonawstwa, nauczania muzyki, jej recepcji itp., przejawia się w działalności rozmaitych instytucji muz. (np. akademia muzyczna, filharmonia), towarzystw i związków (np. Międzynarodowe Towarzystwo Muzyki Współczesnej, Stow. Polskich Artystów Muzyków, Tow. im. Fryderyka Chopina, Związek Kompozytorów Polskich) i in.; jednym z przejawów ż.m. w danym kraju są masowe imprezy muz., zwłaszcza festiwale i konkursy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia