homologiczna

Encyklopedia PWN

haplofaza
[gr.],
stadium w cyklu rozwojowym organizmu eukariotycznego, w którym jądra komórkowe zawierają zredukowaną, haploidalną liczbę chromosomów (haploidalność),
genet. rodzina sekwencji o dł. ok. 180 nukleotydów występująca w obrębie wielu genów wyżej uorganizowanych eukariontów;
homologi
[gr.],
chem. związki organiczne należące do tego samego szeregu homologicznego.
kladystyka
[gr. kládos ‘pęd’, ‘odrośl’, ‘gałąź’],
biol. metoda klasyfikacji organizmów i ustalania ich historii ewolucyjnej (filogenetyka) sformułowana (1950, 1966) przez niemieckiego entomologa W. Henniga.
genet. zjawisko występujące w profazie I podziału mejotycznego (mejoza), a polegające na tym, że chromosomy homologiczne w biwalencie (tetradzie) są ze sobą ściśle związane na całej długości, tworząc strukturę zwaną kompleksem synaptonemalnym;
dział matematyki poświęcony badaniu liczb, początkowo naturalnych, całkowitych i wymiernych, a obecnie także algebraicznych (liczba algebraiczna).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia