kompleksem synaptonemalnym

Encyklopedia PWN

genet. zjawisko występujące w profazie I podziału mejotycznego (mejoza), a polegające na tym, że chromosomy homologiczne w biwalencie (tetradzie) są ze sobą ściśle związane na całej długości, tworząc strukturę zwaną kompleksem synaptonemalnym;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia