homologiczna

Encyklopedia PWN

biwalent
[łac.],
tetrada,
genet. para koniugujących chromosomów homologicznych w metafazie pierwszego podziału mejotycznego,
zool. zespoły ruchów i zachowań towarzyszące zwykle jakiemuś zdarzeniu społ. i przebiegające wg niezmiennego planu, wykonywane z utrzymaniem i zaakcentowaniem pewnych form, co nadaje działaniom znamię ostentacji, a często też namaszczenia i powagi.
chiazma
[gr. chiasmós < chiázō ‘rozmieszczam na krzyż’; od nazwy litery gr. chi, która ma kształt X],
biol. krzyżowa struktura pojawiająca się w profazie pierwszego podziału mejotycznego (mejoza);
chromosomy
[gr. chrṓma ‘barwa’, sṓma ‘ciało’],
genet. struktury zawierające materiał genetyczny komórki;
crossing-over
[krọsıŋ ə̣ur; ang.] Wymowa,
genet. proces zachodzący podczas wczesnej profazy pierwszego mejotycznego podziału jądra komórkowego (mejoza);
disomia
[gr.],
stan, w którym dany chromosom występuje w komórce w 2 kopiach tworzących parę chromosomów homologicznych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia