homologiczna

Encyklopedia PWN

biol. małe, delikatne włoski na ciele płodu ludzkiego, homologiczne z uwłosieniem pierwotnym zwierząt;
metafaza
[gr.],
etap podziału jądra komórkowego, podczas którego chromosomy (lub, w razie I podziału mejotycznego, pary chromosomów homologicznych) układają się w płaszczyźnie równikowej wrzeciona podziałowego, tworząc tzw. płytkę metafazalną, co umożliwia uporządkowany podział materiału genetycznego między 2 powstające komórki potomne;
nondysjunkcja
[łac.],
brak rozdziału lub nierównomierne rozdzielenie się chromosomów homologicznych (w czasie mejozy) lub chromatyd siostrzanych (w czasie mitozy), w wyniku czego następuje ich nierównomierna segregacja do komórek potomnych;
grupa związków chemicznych, których cząsteczki są zbudowane z 2 elementów o przeciwnym powinowactwie do wody — z części hydrofobowej (o małym powinowactwie do wody) oraz części hydrofilowej (o dużym powinowactwie do wody);
profaza
[gr.],
pierwszy etap podziału jądra komórkowego (mejoza, mitoza);
przedstrunowce, półstrunowce, Protochordata (Hemichordata),
typ mor., wolno żyjących lub osiadłych wtóroustych bezkręgowców z dobrze rozwiniętą, trójdzielną wtórną jamą ciała (celoma);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia