profaza
 
Encyklopedia PWN
podczas profazy następuje stopniowa kondensacja chromatyny w chromosomy, zanika jąderko oraz błona jądrowa i zaczyna się tworzyć wrzeciono podziałowe, z którym łączą się kondensujące chromosomy; spada też tempo syntezy RNA i białka; w profazie I podziału mejotycznego następuje koniugacja chromosomów — ustawianie się chromosomów homologicznych w pary (biwalenty) oraz crossing-over.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia