przedstrunowce
 
Encyklopedia PWN
przedstrunowce, półstrunowce, Protochordata (Hemichordata),
typ mor., wolno żyjących lub osiadłych wtóroustych bezkręgowców z dobrze rozwiniętą, trójdzielną wtórną jamą ciała (celoma);
ciało zbud. z 3 części: ryjka, krótkiego kołnierza i wydłużonego lub workowatego tułowia; ok. 100 gat. współcześnie żyjących; charakterystyczną cechą przedstrunowców jest obecność stomochordy, uchyłku sklepienia jamy gębowej, uważanego przez część zoologów za narząd homologiczny struny grzbietowej; gardziel z 1–100 parami szpar skrzelowych, pełni funkcje narządu oddechowego; odżywiają się drobnymi organizmami wodnymi, wiele gat. mułożernych; typ przedstrunowców dzieli się na 2 gromady: duże, robakowate jelitodyszne oraz kolonijne pióroskrzelne; przedstrunowce najbliższe pokrewieństwo wykazują ze szkarłupniami oraz ze strunowcami.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia