jelitodyszne
 
Encyklopedia PWN
jelitodyszne, jelitodyszce, żołędziogłowe, Enteropneusta (Helminthomorpha),
gromada bezkręgowców z typu przedstrunowców;
ok. 80 gat., dł. od kilku cm do 2,5 m; robakowate ciało jest zróżnicowane na: ryjek, kołnierz i tułów; w przedniej części przewodu pokarmowego, po stronie grzbietowej, znajduje się uchyłek odpowiadający zawiązkowi struny grzbietowej strunowców; ściany gardzieli przebijają liczne szczeliny oddechowe; układ nerwowy, bardzo prymitywny, składa się z 2 podłużnych pni (brzusznego i grzbietowego) połączonych pierścieniem w obrębie kołnierza; układ krwionośny otwarty; rozdzielnopłciowe, rozwój z formą larwalną (tornaria); większość gat. żyje na dnie ciepłych mórz.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia