historyczna

Encyklopedia PWN

przedstawienia malarskie związane z wydarzeniami historycznymi dotyczącymi dziejów państw, narodów i wybitnych osobistości;
jedna z gł. grup utworów należących do kanonu Pisma Świętego (Biblia) w formie przyjętej w chrześcijaństwie;
wszelkie pozostałości różnych przejawów życia i działania człowieka w przeszłości, będące odbiciem procesu dziejowego i jako takie — faktami historycznymi;
centralna organizacja historyków pol., (profesjonalistów i amatorów), z siedzibą w Warszawie (od 1950, 1886–1945 Lwów, 1945–50 Kraków);
„Studia Historyczne”, do 1967 „Małopolskie Studia Historyczne”,
kwartalnik hist., wyd. od 1958 w Krakowie, początkowo przez Pol. Tow. Historyczne, od 1967 przez Oddział PAN w Krakowie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia