historyczna

Encyklopedia PWN

dział demografii zajmujący się rozwojem populacji w ujęciu historycznym.
chronologia historyczna, chronologia techniczna,
nauka pomocnicza historii badająca na podstawach astr. podziały czasu i ich rozwój hist. oraz sprowadzająca dawne rachuby czasu do obecnej;
metodol. zdania (twierdzenia) ogólne, odnoszące się do większej liczby faktów z przeszłości, zawierające wyznaczniki czasowo-przestrzenne, bądź imiona własne czy terminy, które nie dają się zdefiniować bez imion własnych;
kierunek w historiografii polskiej ukształtowany po upadku powstania styczniowego 1863–64, głównie w kręgu galicyjskich konserwatystów (stańczyków);
nauka pomocnicza historii, której przedmiotem badań jest wartość, geneza oraz systemy miar, wag i układów liczenia używanych przed wprowadzeniem systemu metrycznego;
socjologia wykraczająca w swoich badaniach poza społeczeństwo współcz. i korzystająca obecnie ze źródeł typowych raczej dla historiografii niż socjologii.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia