metrologia historyczna
 
Encyklopedia PWN
metrologia historyczna,
nauka pomocnicza historii, której przedmiotem badań jest wartość, geneza oraz systemy miar, wag i układów liczenia używanych przed wprowadzeniem systemu metrycznego;
m.in. umożliwia przeliczanie dawnych jednostek miar na współczesne; pozwala ustalić związki między jednostkami i systemami miar a układami społeczno-gospodarczymi, w których one funkcjonowały.
Bibliografia
W. KULA Miary i ludzie, Warszawa 1970.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia