historyczna

Encyklopedia PWN

cykl poet. J. Ursyna Niemcewicza, wyd. 1816; zainspirowany historią Polski, z muzyką różnych kompozytorów, m.in. K. Kurpińskiego, F. Lessla, M. Szymanowskiej.
czasopismo nauk.,
wojsk. instytucja nauk., działająca w Warszawie 1922–39 (do 1927 pod nazwą Biuro Hist. Sztabu Generalnego);
kwartalnik nauk., wyd. 1956–97 w Warszawie przez Wojsk. Inst. Hist.;
„Zapiski Historyczne”, do 1955 „Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu”,
kwartalnik hist., wyd. od 1908 przez Tow. Nauk. w Toruniu;
emigr. czasopismo hist.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia