Towarzystwo Historyczne
 
Encyklopedia PWN
Towarzystwo Historyczne we Lwowie
organizatorzy m.in. K. Liske i T. Wojciechowski; celem Towarzystwa było podtrzymywanie kontaktów między historykami zamieszkałymi we wszystkich zaborach, utrzymywanie łączności pol. nauki hist. z zagranicą; 1913 powstał oddział w Krakowie; wydawało „Kwartalnik Historyczny”, organizowało ogólnopol. zjazdy historyków (1890, 1900); 1925 przekształcone w Polskie Towarzystwo Historyczne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia