harmoniczna

Encyklopedia PWN

ton
[gr.],
fiz., muz. dźwięk prosty (harmoniczny) o jednej częst., uzyskiwany np. w chwilę po pobudzeniu widełek strojowych, także jeden z tzw. t. górnych, harmonicznych lub składowych dźwięku, czyli alikwotów;
tonacja
[łac. < gr.],
muz. podstawa melodyczno-harmoniczna utworu w systemie dur-moll, wyznaczona przez związki funkcyjne między dźwiękami i akordami danej gamy durowej lub molowej;
akcent
[łac. accentus ‘przyśpiew’],
muz. wyróżnienie dźwięku lub współbrzmienia w przebiegu muz., gł. przez głośniejsze wykonanie (akcent dynamiczny, w notacji muz. zaznaczany np. sf, sfz, >), nadanie mu większej wartości rytmicznej, wydłużenie go (akcent rytmiczny) lub przez umieszczenie w wyższym rejestrze (akcent meliczny)
alikwoty
[łac. aliquot ‘kilka’],
tony harmoniczne, tony górne, tony składowe, przytony,
fiz., muz. sinusoidalne tony składowe dźwięku słyszalnego o drganiu okresowym;
antycypacja
[łac. anticipare ‘poprzedzać’],
muz. zjawisko harmoniczne, pojawiający się w akordzie obcy dźwięk, który jest składnikiem następnego akordu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia