harmoniczna

Encyklopedia PWN

modulacja amplitudy, ang. Amplitude Modulation (AM),
modulacja harmoniczna, w której pod wpływem sygnału modulującego zmienia się amplituda fali nośnej.
modulacja częstotliwości, ang. Frequence Modulation (FM),
telekom. modulacja harmoniczna, w której pod wpływem sygnału modulującego zmienia się częst. fali nośnej.
modulacja fazy, ang. Phase Modulation (PM),
telekom. modulacja harmoniczna, w której pod wpływem sygnału modulującego zmienia się faza fali nośnej.
zjawiska opt., w których polaryzacja elektr. ośr. materialnego zależy w sposób nieliniowy od natężenia pola elektr. fali świetlnej przechodzącej przez ten ośr.
plagalna kadencja, kadencja kościelna,
muz. końcowa formuła harmoniczna oparta na następstwie akordów subdominantowego i tonicznego.
mat. szereg trygonometryczny postaci:
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia