tonacja
 
Encyklopedia PWN
tonacja
[łac. < gr.],
muz. podstawa melodyczno-harmoniczna utworu w systemie dur-moll, wyznaczona przez związki funkcyjne między dźwiękami i akordami danej gamy durowej lub molowej;
analogicznie do gam rozróżnia się t. durowe i molowe, t. jednoimienne (o wspólnej tonice, np. C-durc-moll), t. paralelne (o tej samej liczbie znaków przykluczowych, np. Es-durc-moll); nazwy t. pojawiają się czasem w tytułach utworów (np. Sonata h-moll F. Chopina).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia