geodezyjnego

Encyklopedia PWN

zbiór punktów geodezyjnych, powiązanych ze sobą w wyniku pomiarów geodezyjnych;
metoda wyznaczania współrzędnych geodezyjnych punktu w terenie na podstawie znanych współrzędnych innych punktów;
zespół wartości liczbowych określających jednoznacznie położenie geodezyjnego punktu względem geodezyjnego układu odniesienia;
punkt mat. o określonych współrzędnych geodezyjnych, oznaczony w terenie za pomocą znaku geodezyjnego;
zbiór wartości podstawowych parametrów geodezyjnych charakteryzujących wymiary i kształt elipsoidy odniesienia wraz z wartościami geodezyjnych współrzędnych wybranych punktów, wyznaczonych względem tej elipsoidy (odpowiednio zorientowanej w bryle Ziemi) i odniesionych do pewnej epoki (daty);
oznaczenie punktu geodezyjnego, umieszczone w trwały sposób na powierzchni Ziemi lub na budowli, umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia