geodezyjne współrzędne
 
Encyklopedia PWN
rozróżnia się w.g. płaskie (2 liczby), określające położenie punktu na powierzchni, oraz w.g. przestrzenne (3 liczby), określające położenie punktu w przestrzeni trójwymiarowej; w.g. płaskie mogą być odniesione do prostokątnego lokalnego układu współrzędnych x, y na płaszczyźnie (oś x skierowana na północ, y — na wschód) lub układu krzywoliniowego na powierzchni elipsoidy odniesienia, wyznaczonego przez B — szerokość geodezyjną (kąt, jaki tworzy normalna do elipsody odniesienia w danym punkcie z płaszczyzną równika elipsoidy), i L — długość geodezyjną (kąt dwuścienny między płaszczyzną południka zerowego na elipsoidzie odniesienia i odpowiedniego południka zawierającego dany punkt); w.g. przestrzennymi są: B, L oraz H (wysokość danego punktu nad geoidą).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia