współrzędne geograficzne
 
Encyklopedia PWN
współrzędne geograficzne,
współrzędne określające położenie punktów na powierzchni kuli reprezentującej Ziemię;
są nimi: długość geograficzna λ — kąt (od 0° do 180°) zawarty między półpłaszczyzną południka przechodzącego przez dany punkt i półpłaszczyzną południka zerowego (przechodzącego przez dawne obserwatorium astronomiczne Greenwich), liczony w kierunku wschodnim (długość geograficzna wschodnia) lub zachodnim (długość geograficzna zachodnia); szerokość geograficzna j — kąt (od 0° do 90°) zawarty między kierunkiem normalnej (prostej prostopadłej) do powierzchni Ziemi w danym punkcie a płaszczyzną równika ziemskiego. Układ współrzędnych geograficznych tworzy tzw. siatkę geograficzną składającą się z południków i równoleżników.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia