siatkę geograficzną

Encyklopedia PWN

rysunek przedstawiający na płaszczyźnie siatkę geograficzną lub siatkę współrzędnych geodezyjnych w określonym odwzorowaniu kartograficznym;
współrzędne określające położenie punktów na powierzchni kuli reprezentującej Ziemię;
południk geograficzny, południk ziemski,
łuk koła wielkiego na kuli reprezentującej powierzchnię Ziemi, będący przecięciem powierzchni kuli płaszczyzną przechodzącą przez jej oś obrotu;
geografia
[gr. geōgraphía ‘opis ziemi’],
nauka sytuowana na pograniczu dyscyplin przyrodniczych i społecznych.
miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie wrzesińskim, na Równinie Wrzesińskiej, nad Maskawą (dorzecze Warty), na południowym skraju rozległego kompleksu leśnego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia