siatka geograficzna
 
Encyklopedia PWN
południk zerowy (przechodzący przez dawne obserwatorium astr. w Greenwich) i równik (równoleżnik, którego płaszczyzna przechodzi przez środek Ziemi i jest prostopadła do osi przechodzącej przez oba bieguny Ziemi) tworzą układ, względem którego wyznacza się współrzędne geograficzne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia