Laplace’a punkt
 
Encyklopedia PWN
Laplace’a punkt,
dawniej wyznaczany punkt sieci astr.-geodezyjnej (zwykle sieci triangulacyjnej), w którym metodami astr. określano współrzędne geograficzne (szerokość φ i długość λ), a także azymut jednego z boków wychodzących z tego punktu;
w zależności od rodzaju sieci odległości między sąsiednimi p.L. wynosiły od 70 do 200 km; zmierzone w p.L. parametry umożliwiały wyznaczenie tzw. równania Laplace’a, określającego prawidłową orientację sieci na elipsoidzie odniesienia; obecnie do tego celu wykorzystuje się GPS, a p.L. straciły swoje znaczenie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia