geodezyjnego

Encyklopedia PWN

GLONASS, ros. Głobalnaja Nawigacyonnaja Sputnikowaja Sistiema, ang. Global Navigation Satellite System,
globalny system nawigacyjny (lokalizacyjny) wykorzystujący sztuczne satelity Ziemi,
Gomoliszewski Jerzy, ur. 24 IV 1904, Zagórze k. Kłobucka, zm. 12 III 1988, Kraków,
geodeta i architekt;
grawimetria
[łac. gravis ‘ciężki’, gr. metréō ‘mierzę’],
nauka zajmująca się pomiarami przyspieszenia ziemskiego (tj. natężenia pola siły ciężkości), a także ich wykorzystaniem w technice i naukach przyrodniczych;
Helmert Friedrich Robert, ur. 31 VII 1843, Freiberg (Saksonia), zm. 15 VI 1917, Poczdam,
niem. geodeta, geofizyk i astronom;
kartografia
[gr.],
dziedzina nauki i techniki obejmująca teorię oraz metody sporządzania i użytkowania map, a także atlasów, globusów, modeli plastycznych i innych;
Kłopociński Wacław, ur. 15 X 1911, Kalisz, zm. 18 III 1997, Warszawa,
geodeta i kartograf, specjalista w dziedzinie map miejskich;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia