geodezyjnego

Encyklopedia PWN

Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera (PPWK), do 1992 Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera,
wydawnictwo zał. 1951 w Warszawie;
geod. powierzchnia jednakowego potencjału (ekwipotencjalna) pola siły ciężkości;
zespół przepisów prawnych określających uprawnienia Skarbu Państwa, podmiotów gosp. oraz innych osób do eksploatacji złóż kopalin (tzn. węgla, gazu ziemnego, ropy, rudy żelaza i metali nieżelaznych, soli, siarki i in.),
mat. pojęcie pierwotne (niedefiniowane) geometrii, intuicyjnie odpowiadające najkrótszej i najmniej zakrzywionej drodze.
Quételet
[ketlẹ]
Lambert Adolphe Jacques, ur. 22 II 1796, Gandawa, zm. 17 II 1874, Bruksela,
belgijski matematyk, astronom i statystyk; profesor matematyki — początkowo w Gandawie, następnie w Brukseli;
rysunek przedstawiający na płaszczyźnie siatkę geograficzną lub siatkę współrzędnych geodezyjnych w określonym odwzorowaniu kartograficznym;
umowne sygnały nadawane w określonych porach drogą radiową;
tachimetria
[gr.],
tachymetria,
geodezyjna metoda szybkich pomiarów sytuacyjno-wysokościowych w terenie;
Tarczy-Hornoch Anatol, ur. 1900, zm. 1978,
geodeta węg.
tellurometr
[łac.-gr.],
dawny przyrząd do pomiaru odległości w sieciach geodezyjnych;
dział nauk. i praktyczny leśnictwa obejmujący planowanie użytkowania lasu i organizowanie produkcji w gospodarstwie leśnym;
WGS-84
[ang. World Geodetic System 1984],
geodezyjny system odniesienia opracowany przez DMA (ang. Defense Mapping Agency) — amerykańską Wojskową Agencję Kartograficzną;
Witkowski Józef, ur. 20 II 1892, Odessa, zm. 26 V 1976, Poznań,
astronom;
geod. potocznie wielkość oznaczająca wzniesienie danego punktu nad poziomem morza;
całość zagadnień związanych z projektowaniem wystaw;
Zaleski Piotr, ur. 1850, gubernia grodzieńska, zm. 1916,
podróżnik, astronom i geodeta; oficer w wojsku rosyjskim;
kierownicza jednostka organizacyjna służby geogr. (do 2000 służby topograficznej) WP;
Ziemia, symbol ,
trzecia według oddalenia od Słońca planeta Układu Słonecznego, której powierzchnia jest jedynym znanym miejscem we Wszechświecie, gdzie rozwinęło się życie;
Żyliński Józef, ur. 1834, Troki (Litwa), zm. 16 III 1921, Warszawa,
brat Stanisława, geodeta w służbie ros., podróżnik, generał;
instrument geodezyjny do wyznaczania w terenie azymutu geograficznego;

Materiały dodatkowe

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

geodezja «nauka o pomiarach Ziemi»
• geodezyjny, geodetyczny • geodezyjnie, geodetycznie • geodeta• geodetka
krzywa geodezyjna «najkrótsza linia na powierzchni łącząca dwa dane jej punkty»
tyczka geodezyjna, miernicza «drążek używany przez geodetów przy pomiarach terenu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia