generalnymi

Encyklopedia PWN

w dawnej Polsce sejmik każdej prowincji (np. Małopolski, Wielkopolski),
Sejmik Generalny Pruski, pot. zw. stanami pruskimi,
najwyższy organ autonomii Prus Król. (do 1569 zw. Sejmem Pruskim), ustanowiony 1521–38 przez Zygmunta I Starego;
w dawnej Polsce urzędnik król. z władzą sądową w całej dzielnicy lub województwie;
strajk generalny, strajk powszechny,
przerwanie pracy przez wszystkich pracowników najemnych w miejscowości, regionie lub całym kraju.
prokuratura
[łac.],
organ państw. powołany do strzeżenia praworządności, czuwania nad ściganiem przestępstw i oskarżania przed sądem.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia