generalnymi

Encyklopedia PWN

Służba Budowlana w Generalnym Gubernatorstwie, Der Baudienst im Generalgouvernement,
organizacja pracy obowiązkowej, utworzona 1940 przez okupacyjne władze niem. w GG;
związek mający organizować życie narodu i państwa w trakcie wojny Napoleona I z Rosją 1812;
kierownictwo nacz. kadr powstania styczniowego 1863–64 poza krajem;
centr. organ administracji państw. podległy prezesowi Rady Ministrów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia