Prokuratoria Generalna
 
Encyklopedia PWN
Prokuratoria Generalna,
centr. organ administracji państw. podległy prezesowi Rady Ministrów;
utw. 2006 do ochrony praw i interesów majątkowych Skarbu Państwa; do zakresu działania P.G. należy: zgłaszanie sprzeciwu w zakresie rozporządzania mieniem Skarbu Państwa; zastępstwo Skarbu Państwa przed sądami i in. organami; kontrola umów, których stroną jest Skarb Państwa; opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących praw i interesów Skarbu Państwa; pracami P.G. kieruje prezes powołany przez prezesa Rady Ministrów na okres 5 lat. Pierwsza P.G. w Polsce powstała 1919 do ochrony prawnej i zastępstwa prawnego w sprawach dotyczących interesów majątkowych państwa i instytucji publicznych, będących odrębnymi od Skarbu Państwa podmiotami prawnymi (np. samorząd terytorialny, związki wyznaniowe) oraz przedsiębiorstw państw. i zakładów finansowych przez państwo; na czele stał prezes, który podlegał min. skarbu; 1951 zniesiona.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia