generalnymi

Encyklopedia PWN

urzędy dworskie, państw.-centralne i lokalne, ziemskie, miejskie i wiejskie w Polsce i W. Księstwie Litew. do 1795.
badanie zbiorowości statystycznej, obejmujące 4 etapy: programowanie, obserwację, przetwarzanie i analizę statystyczną.
Wyższa Szkoła Wojennaw Warszawie (WSWoj.),
dwuletnia szkoła o statusie akademickim, utworzona 1919 w Warszawie jako Wojenna Szkoła Sztabu Generalnego, od 1921 WSWoj.; działała do 1939;
Anders Władysław, ur. 11 VIII 1892, Błonie (pow. kutnowski), zm. 12 V 1970, Londyn,
generał, polityk.
Deng Xiaoping, Teng Siao-ping Wymowa, ur. 22 VIII 1904, Paifang (prow. Sichuan), zm. 22 II 1997, Pekin,
polityk chiński.
zakład zamknięty w XVI–XVIII w., wykorzystujący w warsztatach rzemieślniczych pracę osób najczęściej obwinionych o włóczęgostwo i żebractwo.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia