Sejmik Generalny Pruski
 
Encyklopedia PWN
Sejmik Generalny Pruski, pot. zw. stanami pruskimi,
najwyższy organ autonomii Prus Król. (do 1569 zw. Sejmem Pruskim), ustanowiony 1521–38 przez Zygmunta I Starego;
składał się z izby wyższej (Rada Pruska, czyli senat) i niższej (koło szlacheckie i koło mieszczańskie do 1662), obradował 2 razy w roku w Malborku i Grudziądzu; zlikwidowany 1772.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia