form drukowych

Encyklopedia PWN

otrzymywanie kopii oryginałów (tekstów, rysunków kreskowych, fotografii, obrazów malowanych) w postaci odbitek drukarskich;
ctplate
[sı̣tipleıt],
ang. computer to plate, od komputera do formy drukowej,
poligr. metoda wykonywania form drukowych przy użyciu komputera;
kopiowanie
[łac.],
proces otrzymywania kopii, tj. odtwarzania obrazów oryginałów (tekstów, rysunków kreskowych, fotografii, obrazów malowanych) na różnych podłożach.
stereotyp
[gr.],
poligr. forma drukowa wtórna, będąca kopią formy drukowej pierwotnej (do drukowania wypukłego);
wklęsłodruk, drukowanie wklęsłe,
jedna z metod drukowania;
raster
[niem. < łac.],
poligr. przyrząd opt. lub urządzenie elektroniczne, przeznaczone do przetwarzania (rastrowania) obrazu wielotonalnego (tj. obrazu czarno-białego o zmiennym nasileniu szarości lub obrazu wielobarwnego o zmiennym nasileniu barw) w układ oddzielnych elementów, zw. punktami rastrowymi;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia