finansowe

Encyklopedia PWN

Zgromadzenia Notablów, fr. Assemblée des Notables,
we Francji zgromadzenie przedstawicieli 3 stanów;
zintegrowany system produkcyjny, ang. Computer Integrated Manufacturing (CIM),
forma systemu produkcyjnego, w którym wszystkie podstawowe funkcje i elementy biorące udział w procesie są zintegrowane za pomocą systemu komputerowego.
ekon. zlecenie (wystawiane przez dom maklerski na podstawie składanego przez inwestora zlecenia maklerskiego) określające: rodzaj transakcji (kupno lub sprzedaż), instrument finansowy, którego ma dotyczyć transakcja oraz dopuszczalne warunki zawarcia transakcji (po każdej cenie, powyżej lub poniżej określonego kursu itp.).
Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego, ang. International Air Transport Association Wymowa(IATA Wymowa),
międzynar. organizacja utworzona 1945 w Hawanie (Kuba);
samorządowa organizacja skupiająca zarówno banki państwowe, jak i spółdzielcze oraz prywatne,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia